Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE Nr. ........... 


 Părţile contractante SC. Edman Group SRL, cu sediul în Targoviste, str. Nicolae Radian. Bl. O2 Ap. 10, telefon 0345566763; mobil 0722557759 cod unic de înregistrare R0 14020997, titulară a Licenţei de turism nr. 594, pentru Agenţia de turism ,, EDMANTRAVEL” cu sediul în Targoviste, str. Nicolae Radian. Bl. O2 Ap. 10, Jud. Dambovita, DATA PROTECTION 27879 ANSPDCP, reprezentată prin Dragomir Nicolae., în calitate de director, denumită în continuare Agenţia, 

 şi turistul/reprezentantul turistului, 

 NUMESI PRENUME REPREZENTANT GRUP
 TURISTI
 ADRESA:
 TELEFON:
 C.I:
 CNP:
 au convenit la încheierea prezentului contract. 

 I. Obiectul contractului îl constituie vanzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată. 
DATA PLECARE:
 DESTINATIE:
 PERIOADA
 SERVICII
 TIP CAMERA:
 TIP TRANSPORT:

 II. Tarif 
PRETUL SERVICIILOR:
 AVANS / CHITANTA NR. / DATA:
 REST PLATA: DATA SCADENTA A PLATII:
 OBSERVATII:

 III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 
 1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării. 
 2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 
 3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: 
 a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; 
 b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; 
 c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. 
 4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; 
 b) cand neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întarzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). 
 5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 1 ZI înainte de data plecării, următoarele informaţii: a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; 
 b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului; 
 c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. 
 6. Compania aviatica ,fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor! Prin urmare, agentia EDMANTRAVEL, nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul excursiei. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligat sa asiste turistii conform regulamentului parlamentului european nr. 261/04. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub competenta transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si compania aviatica. In cazul deteriorarii sau pierderii bagajelor in timpul dinaintea zborului, zborului efectiv si dupa incheierea acestuia, compania aviatica este singura raspunzatoare si raspunde in fata pasagerilor conform regulamentarilor EU 2027/97 si amendamentului 889/02. Distributia camerelor la hotel se face in momentul cazarii de receptioner. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre client direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei locale. Categoría hotelurilor si a transportului este atribuita de Autoritatea Nationala de turism din tara respeciva ,conform standardelor proprii. Eventualele reclamatii referitoare la excursiile optionale se fac direct la agentia de unde au fost achizitionate agentia noastra nefiind implicata in organizarea sau buna desfasurare a acestora. 

 IV. Drepturile şi obligaţiile turistului 
 1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. 
 2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în Romania, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament;în staţiunile din ţară ,altele decat cele de pe litoral, cazarea se face începand cu ora 16,00 a zilei de intrare şi se termină cel tarziu la ora12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.In cazul hotelurilor din strainatate cazare se face la ora stabilita de fiecare hotel dar nu mai tarziu de ora 18.00 . 
 3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
 4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărarea sa de a opta pentru: 
 a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau 
 b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 
 4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul in conditiile cap III pct.1 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 
 a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară,propus de Agenţie; 
 b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie,cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; 
 c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 
 4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
 a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
 b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); 
 c) anularea s-a făcut din vina turistului. 
 5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract. 
 6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 
 7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. 
 8. Turistul are obligatia de a se informa anticipat la autoritatile competente asupra conditiilor si documentelor solicitate de catre politia de fontiera la iesire / intarea din Romania cat si din tarile vizitate si / sau tranzitate. 

 V. Renunţări, penalizări, despăgubiri 
 1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract,el datorează Agenţiei o taxa de anulare in valoare de 20 eur /persoana impreuna cu urmatoarele penalizari: 
a) 45 % din tariful pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul 45 - 30 de zile înainte de data plecării; 
b) 75 % din tariful pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 29 –16 de zile înainte de data plecării; 
c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program In cazul rezervarilor de tip “Early booking”, penalizarea pentru anularea sau modificarea sejurului este de 100% din valoarea pachetului. 
 2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 
 3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 
 4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în Romania şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
 5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră. 
 6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 
 7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. 

 VI. Reclamaţii 
 1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a anunta pe loc agentia la numerele de urgenta 0722557759/0722207037 si de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agenţiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). Reclamatia va fi luata in considerare daca turistul va prezenta in scris o confirmare de la prestatorul de servicii turistice , prin care sa demonstreze ca serviciile reclamate nu au fost primite de catre acesta. 
 2. Atat Agenţia, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei.Agentia isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare nici o reclamatie transmisa dupa trecerea celor 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei (check-out).Agenţia urmand ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului raspunsul la reclamatie si despăgubirile care i se cuvin. 
 3.In cazul in care turistul nu a facut reclamatia la fata locului, acesta isi prierde dreptul de a solicita orice fel de daune-interese sau despagubiri ulterioare. 
 4.Agentia nu poate fi raspunzatoare de modul de desfasurare a excursiilor optionale. Orice reclamatie sau despagubire referitoare la excursiile optionale se rezolva la fata locului intre turist si agentia organizatoare a excursiei. 

 VII. Asigurări - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de turist in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism la Societatea de asigurare OMNIASIG din localitatea BUCURESTI tel. 0214057420, fax 0213114490, Nr. Politei de asigurare I 28626 OMNIASIG valabila pana la 02.03.2019. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia. 

 VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 
 a)voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie,bonul de comanda ( după caz); 
 b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice; 
 c)cataloagele/ofertele agentiei/ site-ul agentiei www.edmantravel.ro ; 
 d)anexele cu informatii utile (afisate si pe site-ul agentiei); d)nota privind nr. minim de persoane necesar pentru realizarea programului.(DACA ESTE CAZUL) 

 IX. Dispoziţii finale 
 1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
 2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 
3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 
CLAUZE FINALE In cazul intermedierii de catre EDMANTRAVEL a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator, EDMANTRAVEL nefiind raspunzator de defectarea acestora sau modificarile in structura de organizare a transportului, Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. El poate suferi modificari impuse de noua legislatie. 

 Turistul: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract (Programul excursiei) si sunt de acord cu ele. 

 Agenţia, EDMANTRAVEL 


 TURIST (REPREZENTANT GRUP)